NewsPC Component

AMD Ryzen 7 1700X หลุดผลทดสอบจากเว็บต่างประเทศ

เว็บไซต์ต่างประเทศ XFastest.com ได้มีการปล่อยผลทดสอบ AMD Ryzen 7 1700X ออกมา โดยจะมีโปรแกรมทดสอบ 3DMark FireStrike, Cinebench และจะเห็นหน้าสเปกบน CPU-Z บางส่วนด้วย

AMD Ryzen 7 1700X จากหน้า CPU-Z จะเห็นว่ามีทั้งหมด 8 คอร์ 16 เธรด และ Clock Speed ไปที่ 3.5GHz จากคะแนน Cinebench R15 คะแนนของ 1700X จะอยู่ที่ 1537 ซึ่งมีคะแนนที่สูงกว่า i7-5960X ของอีกค่ายเมื่อเทียบกัน แต่ในส่วนของราคานั้น AMD Ryzen 7 1700X คาดว่าจะมีราคาอยู่ที่ $400 ซึ่งถูกกว่า i7-5960X ที่ราคาอยู่ที่ $1000 พอสมควรเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามใครที่กำลังติดตามเจ้าตัว AMD Ryzen อยู่ก็เตรียมเงินเตรียมใจและรอเข้าไทยกันอีกทีจ้า

Related Articles

Back to top button