GameGaming

ความต้องการระบบของเกมส์ DARK SOULS™ III บน PC !!!

DARK SOULS™ III  สำหรับเกมส์นี้ก็เป็นอีกเกมส์ที่คนให้ความสนใจและรอคอย โดยตัวเกมส์จะพร้อมใช้งานวันที่ 12 เมษายน 2016 บน Steam แต่ก่อนเกมส์จะมาเรามาเตรียมตัวให้พร้อมโดยการดูความต้องการของระบบตัวเกมส์กันก่อนว่าเครื่องคอมที่เราใช้อยู่จะไหวรึเปล่า

ความต้องการระบบ Desktop PC

ขั้นต่ำ

  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 SP1 64bit, Windows 8.1 64bit Windows 10 64bit
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5-2500 3.1 GHz / AMD® A8-3870 3,6 GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิก: NVIDIA® GeForce GTX 465 / AMD Radeon HD 6870
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 50 GB
  • การ์ดเสียง: DirectX 11 sound device

แนะนำ

  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 SP1 64bit, Windows 8.1 64bit Windows 10 64bit
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i7-3770 3.40 GHz / AMD®-FX 8120 3.10 GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิก: NVIDIA® GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 280X
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 50 GB
  • การ์ดเสียง: DirectX 11 sound device

ความต้องการระบบ Notebook
( เพิ่มเติมโดย HIGHENDGAMING )

ขั้นต่ำ

  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 SP1 64bit, Windows 8.1 64bit Windows 10 64bit
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i5-6300HQ 2.30 GHz/ AMD® FX-8800P 2.10 GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิก: NVIDIA® GeForce GTX 675M / AMD Radeon R9 M280X
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 50 GB
  • การ์ดเสียง: DirectX 11 sound device

แนะนำ

  • ระบบปฏิบัติการ: Windows 7 SP1 64bit, Windows 8.1 64bit Windows 10 64bit
  • หน่วยประมวลผล: Intel Core i7 4700HQ 2.40 GHz
  • หน่วยความจำ: แรม 8 GB
  • กราฟิก: NVIDIA® GeForce GTX 970M / AMD Radeon R9 M390X
  • DirectX: เวอร์ชัน 11
  • เครือข่าย: การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบบรอดแบนด์
  • หน่วยบันทึกข้อมูล: พื้นที่ว่างที่พร้อมใช้งาน 50 GB
  • การ์ดเสียง: DirectX 11 sound device

Related Articles

Back to top button