GameGaming

DOTA 2 Update 5 กุมภาพันธ์ 2016 – 6.86E

DOTA 2 Update 5 กุมภาพันธ์ 2016 – 6.86E

  • แก้ไขข้อผิดพลาด Hero Dragon Knight สำหรับกล่องที่ให้เลือกสกิล Dragon form บางครั้งทำงานไม่ถูกต้อง
  • แก้ไขข้อผิดพลาดการคัดลอก / วาง ทำงานไม่ถูกต้องในการแชทข้อความหากลากจากทางขวามาซ้าย
  • แก้ Achievement ในการให้ Tipping 10 ครั้งครบแล้วแต่ไม่ได้รับรางวัล ( และจะให้ย้อนหลังสำหรับผู้ที่ทำเควสนี้สำเร็จไปแล้ว )

6.86E

  • สกิล Savage Roar ของ Hero Lone Druid เพิ่ม Cooldown  จาก 28/24/20/16 เป็น 38/32/26/20
  • สกิล Enchant Remnamt ของ Hero Earth Spirit เมื่อออกคฑาฟ้า ( Aghanim’s Scepter ) ระยะร่ายลดจาก 600 เหลือ 125

12651352_1067710043271600_8275130527597584281_n12631552_1067770109932260_254775145085002987_nนอกจากนี่ยังมีการเพิ่ม เควสใหม่ใน Battle Pass รับตรุษจีน ในชื่อว่า Path of the Blossom12662694_1067867956589142_3036912937163619064_nCr Pic : Wykrhm Reddy

Nut.Va

มือใหม่ฝึกเขียน

Related Articles

Back to top button