NewsPC Component

JIB Online เปิดราคา CPU Intel Generation 7 (Kuby Lake) แล้ว

และแล้วมันก็มา CPU ของทางฝั่ง Intel ในรุ่น Generation 7 (Kuby Lake) โดยมีราคาวางจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ของ JIB Online

Intel Core i3 7100   ราคา 4,590 บาท
Intel Core i3 7300   ราคา 5,790 บาท

Intel Core i5 7400   ราคา 7,390 บาท
Intel Core i5 7500   ราคา 7,990 บาท
Intel Core i5 7600   ราคา 8,790 บาท
Intel Core i5 7600K ราคา 9,690 บาท

Intel Core i7 7700   ราคา 12,490 บาท
Intel Core i7 7700K ราคา 13,990 บาท

เรียกว่าราคามีขยับขึ้น อยู่เล็กน้อยเมือเทียบกับ CPU Gen6 ใครรออยู่ก็เตรียมจัดกันได้เลย

รายละเอียดเพิ่มเติม www.jib.co.th

Related Articles

Back to top button