Gaming GearNews

SteelSeries Aps, (TH) ประกาศแต่งตั้งให้ บริษัท เอนจิน จำกัด เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ

2016-07-13_130125
เนื่องจาก SteelSeries Aps, (ประเทศไทย) ประกาศแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ บริษัท เอนจิน จำกัด เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ในการรับประกันสินค้าสามารถส่งสินค้าเคลมไปยังบริษัท เอนจิน จำกัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีเงื่อนไขการรับประกันตามปกติดังนี้
เงื่อนไขการรับประกันสินค้า SteelSeries
 1. สินค้าจะต้องมีเอกสารการส่งเคลม สติ๊กเกอร์รับประกัน ที่ยังมีประกันสินค้าของบริษัทตัวแทนจำหน่ายอื่นๆ และ บริษัท เอนจิน จำกัด ตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 2. การรับประกันสินค้าจะอ้างอิงจากการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตเป็นหลักเท่านั้น
 3. Warranty Label หมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) ที่ระบุที่กล่องสินค้าต้องชัดเจน หรือ สติ๊กเกอร์รับประกันสินค้าต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด, ชำรุดเสียหาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นเลือนลางไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) ได้
 4. สินค้าต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่ผิดปกติไปจากเดิม หรือมีบางส่วนชำรุดเสียหาย เช่น แตก หักบิ่น งอ บุบ เบี้ยว ร้าว ทะลุ รอยขูด ขีด ไหม้ สนิม คราบสกปรก หรือบางส่วนของสินค้าหายไปสินค้ามีสภาพซึ่งมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม, ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ เป็นต้น
 5. สินค้าจะต้องไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์ หรือระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งเองโดยผู้ซื้อ
 6. สินค้าจะต้องไม่มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ หรือมีสภาพถูกดัดแปลงและแก้ไขในกรณีต่าง ๆ เช่น เปลี่ยนสี เปลี่ยนสวิตซ์ เปลี่ยนเซนเซอร์
 7. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือจากการใช้งานผิดปกติ มีการดัดแปลง หรือขาดการดูแลรักษาอย่างไม่เหมาะสม เช่น ใช้ในบริเวณที่มีความชื้นหรือความร้อนสูงกว่าปกติ หรือจากการถูกของเหลวหรือจากสิ่งผิดปกติใดๆ รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติต่างๆ
 8. สินค้าที่ส่งเคลมจะต้องส่งพร้อมกล่องเท่านั้น
เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าหรือสินค้าทดแทนรุ่นเดิม
 1. สินค้าที่เปลี่ยนเฉพาะสินค้าและการซื้อภายใต้เงื่อนไขการรับประกันเท่านั้น โดยมีกำหนดระยะเวลาการรับประกันตามอายุการรับประกันของสินค้า
 2. ระยะเวลาในการดำเนินการเปลี่ยนสินค้าภายใน 60 วันทำการ นับตั้งแต่ทางฝ่ายบริการ บริษัท เอนจิน จำกัด ได้รับสินค้า
 3. สินค้าตัวเปลี่ยนจะเป็นรุ่นเดิม ในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมหรือทางบริษัทผู้ผลิตได้ยกเลิกการผลิตสินค้า (EOL) บริษัทจะเป็นผู้กําหนดสินค้ารุ่นใหม่ทดแทนให้เท่านั้น
สถานที่ส่งเคลมสินค้า SteelSeries
 1. สามารถเคลมสินค้าได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายที่ท่านซื้อมา
 2. สามารถส่งสินค้าเคลมทางไปรษณีย์มาที่บริษัท เอนจิ้น จำกัด ที่อยู่เลขที่ 99/307-308 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทร. 02-422- 5787 แฟกซ์ 02-422-5297 โดยทางบริษัทฯ จะดำเนินการออกค่าใช้จ่ายในการส่งกลับให้
*ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ดังต่อไปนี้* 1. ในการพิจารณาเปลี่ยนสินค้ารุ่นเดิม และรุ่นทดแทน หรือจำนวนเงินที่จะคืนให้ลูกค้า 2. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป
ภคมน สุขทรัพย์ Business Development Manager Thailand SteelSeries Aps.,(Thailand)

Related Articles

Back to top button